Medlemmar

Solf IK är en aktiv förening, genom sina sektioner. På fotbollsplaner och i rinkar, i skidspår och i terrängen. I dagsljus, upplyst och i mörkret. Året runt.

Genom medlemsavgiften möjliggör Du fotboll, orientering, skidning och rinkbandy för utövare i olika åldrar. Dessutom upprätthåller föreningen skidspår och invid finns den egna sportstugan.

Varje medlem är betydelsefull: tillsammans gör vi skillnad för vår förening! Talkoinsatserna är ovärderliga! Tack till er alla!